Skoč na obsah | navigáciu

Servis

K ponúkaným zariadeniam úspešne poskytujeme preventívny, záručný a pozáručný servis. Naši technici s bohatými skúsenosťami sa o vaše zariadenie postarajú.

Servis zariadení

V oblasti automatickej identifikácie zabezpečíme kvalitný servis a plnú starostlivosť, za podpory výrobcov, na nižšie uvedené značky: INTERMEC, MOTOROLA, DATALOGIC (skenery, dátové terminály, RF zariadenia) CAB, INTERMEC, ZEBRA, SATO, AVERY (tlačiarne čiarových kódov, aplikátory etikiet)

Služby

  • výmena opotrebovaných dielov
  • inštalácia a konfigurácia zariadení
  • odborné školenie obsluhy
  • preventívne servisné prehliadky

Záručný servis

Záručná lehota je uvedená v kúpnej zmluve a vzťahuje na vadné diely, ako aj na náklady vynaložené na odstránenie vady. Záručný servis sa vykonáva v našej spoločnosti alebo priamo u zákazníka. Pri zistení závady v záručnej dobe nás treba okamžite kontaktovať.

Kontakt

GIGANT Slovakia s.r.o.
Považská 2, 940 02 Nové Zámky

Tel./fax: 035 6 421 015
gigant@gigantslovakia.sk